Portfolio

Pretty in pink, 100×100 cm, kr 4800

Dette er et farverigt udtryksfuldt og abstrakt maleri, sorte kanter og underskrevet tilbage, detaljer fotos her, så du kan se kanterne og detaljerne, hvordan de mange lag maling skaber en slags tekstur i overfladen. Maleriet behøver ingen ramme. I detaljerede billeder kan du se, hvordan kanterne er malet sorte og dermed indramme billedet på en måde.
Jeg havde ikke prøvet dette farveskema før, og jeg var overrasket over, hvor godt det fungerer. Nu er jeg faktisk temmelig glad for det pink i det blå. Et maleri, der er stærkt i sit udtryk, lidt modigt i farver, du kan hænge det på mange forskellige steder – stue, gang, værelser måske endda soveværelse eller badeværelse, hvis du har brug for nogle farver der

This is a colorful expressive and abstract painting, black edges and signed back, Detail fotos here so you can see the edges and detail how the many layers of paint create a kind of texture in the surface. The painting needs no frame. In detail pictures you can see how the edges are painted black and thus frame the image in a way.
I had not tried this color scheme before, and I was surprised at how well it works. Now I am actually pretty happy about the pink in the blue. A painting that is strong in its expression, a little brave in colors, you can hang it in many different places- living room, hallway, rooms maybe even bedroom or bathroom if you needs some colors there.

Visit Project
Date
  • 6. marts 2019
Categories